Vergoeding tolkdiensten

7 DUIDELIJKHEID OVER VERGOEDING TOLKDIENSTEN


In contacten met zorgverleners horen we over verwarring rondom de mogelijkheden, en vele vragen over de kosten van het vergoeden van telefonische tolkendiensten. In 2012 heeft minister Schippers de regeling voor vergoedingen in de zorg stopgezet.


De tijdelijke regeling voor statushouders in de eerste 6 maanden van inschrijving in de huisartsenpraktijk is per 1 mei 2019 gestopt. Die mag u vergeten


Voor vluchtelingen en asielzoekers in een opvang centrum wordt de tolk vergoed door het ministerie Min. van VWS. Via de zorgpas met een COA-zorgnummer. Dit geld alleen als een er een asielzoekerscentrumin uw werkgebied valt of bij de huisartsenpost.


U kunt hetzelfde telefoonnummer draaien en verder goed luisteren naar de instructies.


In alle andere situaties vergoed het achterstandsfonds Zuid West Nederland (FAZWN) een ad hoc telefonische tolk en een ad-hoc conference call.


U belt dan de patiënt in een drie gesprek vanuit uw praktijk met een tolk op de lijn.


Inschakelen Tolk bij Global Talk


Stap 1: Bel met Global talk  088 -255 52 22


Stap 2: Toets u klantcode in


Sluit af met#.


Stap 3: Toets bij spoed 9


Toets bij coa-zorgnr. 1


Toets bij overig 2


U krijgt een medewerker aan de lijn die vraagt naar de gewenste taal en de te verwachtte tijdsduur van de tolkdienst. Dan worden de voorletters en achternaam van de huisarts gevraagd en de postcode en huisnummer van de praktijk.


Voor alle duidelijkheid:


Het achterstandsfonds Zuid West Nederland vergoed telefonische tolken alleen via Global Talk (voorheen TVNC)!


Als zorgconsulenten krijgen we steeds vaker aanvragen voor ondersteuning van patiënten uit Oost Europa en Afrika m.n. Eritrea


Wij hebben goede ervaringen met het gebruik van de tolkdiensten en zijn enthousiast over efficiëntie van de conference call.


Coördinator Ine Bertens kan in uw praktijk enaan het team een korte demonstratie verzorgen.


Hebt u vragen over de klantcode, voorlichtingsmateriaal of ander?


Wij ondersteunen u graag.


Interculturele zorgconsulenten


Ine Bertens06 23 18 57 29