Ontmoetingsplek "Merhaba" voor Turkse ouderen

Sindsnovember 2015beschikt Dordrecht over een ontmoetingscentrum waar Turkse mensenmet een lichte vorm van dementie en hun mantelzorgers terechtkunnen.


De ontmoetingsplek "Merhaba"is tot stand gekomen in samenwerking met Het intercultureel zorgteam en verschillende andere zorginstellingen in Dordrecht.


Bij het opzetten en realiseren van deze ontmoetingscentra heeft onze Turkse zorgconsulent Ali Kaya een belangrijke rol gespeeld op het gebied vanadvisering,begeleiding en ondersteuning.


Vanaf 30november 2015worden Turkse ouderenmet of zonderdementie iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur ontvangen in de eigen taal en cultuur. Ook ouderen die eenzaam en geen zinvolle dagbesteding hebben zijn welkom.


Er wordtinformatie gegeven over ouder worden, dementie en informatie over de mogelijkheden om informele en formele ondersteuning te krijgen. Bij de invulling van de activiteiten wordt er gekeken naar de groep en naar wat de mensen individueel willen. Je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld samen koken en bakken, een spelletje doen, een creatieve activiteit, zoals schilderen of breien.


Momenteel wordt er nog geen eigen bijdrage gevraagd. Een indicatie is ook niet nodig.


Huisartsen kunnen patiënten met beginnende dementie en eenzame ouderen die nog wel thuis wonen maar om allerlei redenen niet elke dag thuis willen zijn,naar de ontmoetingsplek "Merhaba"verwijzen.


Adresgegevens:


Internos Thuiszorg

Beverwijckstraat

3311GB Dordrecht

Telefoon Internos thuiszorg: 078-7507820


U kunt defolder van "Merhaba"via onderstaande link bekijken of online downloaden. Wiltu toch liever een gedrukte versie? Stuur dan een email naar info@azc-dordrecht.nl of bel thuiszorg Internos op 078-7507820. We sturen u dezekosteloos toe

Folder Ontmoetingsplek voor Turkse ouderen
Folder.docx (241.06KB)

Diverse Foto's van activiteiten in Merhaba: