Inloopspreekuur

Het team Interculturele zorgconsulenten Dordrecht houden iedere woensdag tussen 14:00 en 16:00 uur een inloopspreekuur voorpatiëntenmet een migratie achtergrond die hun huisarts vaak bezoeken met onduidelijke en vage klachten.

Doelgroep


Doelgroep zijn patiënten die steeds terugkomen met dezelfde klachten waar de huisarts geen lichamelijke oorzaak voor kan vinden. Deze patiënten blijven vragen om een verwijzing naar een specialist/ziekenhuis terwijl de huisarts hiervoor geen noodzaak ziet.


Doel van de inloopgroep:


♦Inventariseren: Waarom gaat een patiënt vaak naar de huisarts.


♦Verheldering van de klachten: De beschikbare tijd en kennis van de taal en cultuur leveren hier een belangrijke bijdrage aan het in beeld krijgen van achterliggende oorzaken.


♦Verbeteren van de relatie tussen huisartsen enpatiënten: Door vaak een moeizame communicatie(taalproblemen) tussen patiënt en huisarts is kan dit uitgroeien tot een slechte relatie h.a./ patiënt. Dit kan vaak ondervangen worden door de inzet van de zorgconsulenten.


Werkwijze:
De Turkse en Marokkaanse zorgconsulenten bieden een individueel gesprek aan door de huisarts aangemelde patiënt. Daarna zullen we in samenspraak met de betreffende arts de patiënt een plaats in de groep aanbieden.