SignaLeren en Dementie herkennen

Veel migranten hebben beperktegezondheid vaardighedenen kloppen regelmatig bij hun huisarts aan met geheugen en vergeetachtigheidsproblemen. Helaas hebben Marokkaanse en Turkse ouderen en mantelzorgers vaak weinig kennis van dementie waardoor het gesprek bij de huisarts moeilijk op gang komt.


Dementie is een ziekte waar Turken en Marokkanen niet gemakkelijk mee naar buiten treden. Schaamte en onbegrip staan op de voorgrond en er is weinig kennis over de ziekte dementie en de mogelijkheden van behandeling en begeleiding.

De Turksezorgconsulent Ali Kayaheeft een speciale training gevolgd bij Alzheimer Nederland en kan voorlichting in de eigen taal geven.


Wat kan de interculturele zorgconsulent voor huisarts betekenen.


•Informatie geven over ziekte en over de signalen om beginnende dementie te herkennen


•De verschillen herkennen tussen vergeetachtigheid(ouderdomskwaal)en dementie


•Zorgen voor vermindering van schaamtegevoelens bij mensen die te maken hebben met dementiein de familie, waardoor ze gestimuleerd worden om stappen te ondernemen richting de zorg


•Doorbreken van taboes. Uitleg geven aan migrante dat de ziekte geen straf van Allah/God is


•Helpen dat migranten ouderen beter geïnformeerd worden en vertrouwd raken met het regulierezorgaanbod. Stimuleren dat dit zorgaanbod beter gaat aansluiten op de vraag van allochtoneouderen.


•Mantelzorgers en patiënten ondersteunenzodat mensen met dementielanger thuis zelfstandig kunnen blijven wonen


SignaLeren:


Alzheimer Nederland heeft een speciale online test met filmpjes ontwikkeld in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie.
Deze digitale tool is speciaal ontwikkeld voor migranten( ook geschikt voor analfabeten), Wanneer zij zich zorgen maken over geheugen en gedrag kunnen zij samen met een hulpverlener (of zelfstandig) de filmpjes bekijken. En met de 10 meest voorkomende signalen erachter komen of er sprake zou kunnen zijn van dementie


Deze test is nu online en kan ook door huisartsen gebruikt worden bij niet pluis gevoel.


De Turkse zorgconsulent Ali Kaya heeft een kleine bijdrage geleverd bij het tot stand brengen van deze unieke test.

Benieuwd naarSignaLeren? Bekijk hem op www.alzheimer-nederland.nl/signalerenBij alzheimer Nederland is er eenvoorlichtingspresentaties voorhuisartsen beschikbaar.

http://www.alzheimervrijwilligers.nl/files/Huisarts1.pptx