Welkom op onze website

Project Interculturele Zorgconsulenten Dordrecht

Praten over gezondheidsklachten met de huisarts kan voor sommige patiënten lastig zijn. Zeker als u niet in uw eigen taal kan uit leggen wat uw klachten zijn.
Daarom is in Dordrecht een project gestart, waarbij interculturele zorgconsulenten de huisartsenzorg ondersteunen. Twee zorgconsulenten ( van Turkse en Marokkaanse afkomst) die helpen patiënten om in eigen taal (Turks, Arabisch, Marokkaans ) en vanuit de eigen cultuur met de huisarts te praten over gezondheidsproblemen.

Wat doen de interculturele zorgconsulenten?

De zorgconsulenten zijn intermediairs (Bruggenbouwers) tussen de huisartsen en patiënten met een migratie achtergrond. Het doel van deze functie is het geven van gezondheidsvoorlichting aan migranten in de eigen taal. Zij helpen bij de klachtenverheldering en geven uitleg over de diagnose, behandeling en advies van de huisarts. Ze bieden daarnaast ook begeleiding en ondersteuning om te zorgen dat de patiënt het gegeven advies van de huisarts volgen. Door de inzet van zorgconsulenten krijgt de huisarts een duidelijker beeld van de aard, de achtergrond van de hulpvraag en de culturele achtergronden van de patiënt. Dit leidt tot minder herhalingsconsulten en tot een snellere en juiste diagnose. Naast hun reguliere taken proberen ze patiënten te stimuleren tot participatie en integratie in de maatschappij waardoor de zelfredzaamheid van patiënten met een migratie achtergrond worden verbeterd.

Waar kan de zorgconsulent u bij helpen?

-Ondersteuning in eigen taal bij het verhelderen van uw klachten aan uw huisarts en andere hulpverleners;

- Voorlichting en informatie geven over gezondheid, opvoeding en verzorging;

- Wegwijs maken in de Nederlandse gezondheidszorg;

-Activiteiten op zetten in het kader van gezond bewegen, voeding, het vergroten van de zelfredzaamheid en bevorderen van de integratie;


U kunt met de zorgconsulent praten over:

- Wat uw klachten zijn die u niet duidelijk kan vertellen aan de huisarts en/of andere zorghulpverleners;

- Hoe zit het lichaam in elkaar?

- Chronische ziekten als diabetes (suikerziekte) en astma (longziekte)

- Spannings-/psychosomatische klachten; hoofdpijn, rug/nekklachten;

- Gezond eten en bewegen, afvallen en eetproblemen, overgewicht;

- Opvoeden van kinderen;

- De werkwijze van de Nederlandse gezondheidszorg;

De zorgconsulenten spreken en begrijpen uw taal en hebben dezelfde culturele achtergrond als u. Zij vormen een brug tussen u en de huisarts, zodat u en de huisarts elkaar beter begrepen.

Privacyregels en het klachten regelement gelden ook voor de zorgconsulent. Dit betekent dat alles wat u aan de zorgconsulent vertelt strikt geheim blijft.


Hoe kunt u de zorgconsulenten bereiken?


U kunt de zorgconsulent bereiken via de huisarts. Uw huisarts verwijst u door naar de zorgconsulent. Deze maakt met u een afspraak.
Wilt u eerst een gesprek met de zorgconsulent, dan kunt u natuurlijk ook zelf bellen.


Adres spreekuren zorgconsulent:


Burgemeester de Raadtsingel 21, 3311 JG Dordrecht
Telefoonnummer: 0644053229 / 0634910442 / alleen op ma-wo en vrijdag

email: info@azc-dordrecht.nl