Het vaststellen diagnose van dementie bij migranten

Vroeg signaleren van dementie gaat bij oudere migranten over het algemeen moeizamer dan bij autochtone ouderen.Migranten zijn minder bekend met de ziekte dementie en de reguliere (gebruikelijke) dementie screening maakt het erg lastig om de cognitieve status van allochtone ouderen vast te stellen.Wanneer deze patiënten met geheugenklachten naar de huisarts gaan, is een aandoening vaak al in een vergevorderde stadium, met alle bijbehorende problematiek van dien.

Wat kan de zorgconsulent voor huisartsen en praktijkondersteuners betekenen ?

  • Huisartsen kunnen altijd een beroep doen op zorgconsulenten voor extra begeleiding en educatieve voorlichting over dementie. Voorlichting zorgt voor vermindering van schaamtegevoelens bij de mensen die te maken hebben met dementie in de familie en het geeft hun handvatten om stappen te ondernemen richting zorg.


  • Zorgconsulenten kunnen huisartsen/praktijkondersteuners helpen bij het afnemen van MMSE en RUDAS test. MMSE test hebben wij ook in het Turks maar vanwege de taalbarrière, lage opleidingsniveau en analfabetisme is deze test niet echt geschikt voor oudere migranten. Voor deze doelgroepadviseren we de RUDAS test.

  • Cross Culturele Dementiescreening:
  • Voor bij niet Nederlands sprekende ouderen is er een Cross Cultureledementiescreeningstest ontwikkeld. Deze screening is speciaal ontwikkeld voor de oudere migranten, die dikwijls analfabeet zijn of de Nederlandse taal niet spreken. De testinstructies worden in de eigen taal van de patiënt gegeven.(o.a.Arabisch, Berber, Turks, Hindoestaans-Surinaams).Met behulp van CCD kan worden nagegaan of er sprake is van cognitieve stoornissen. Deze test meet geheugen , executieve functies(plannen en organiseren) en psychomotorische tempo.
  • De CCD is een screener, vergelijkbaar met de MMSE.
  • Deze test is ook afneembaar bij laag-opgeleiden en analfabeten maar dient door een getraindeneuropsycholoog, geriater, huisarts afgenomen te worden

  • Waar kan de huisarts migranten verwijzen voor diagnose ?
  • Zorgconsulenten vinden het zeer belangrijk dat migranten met geheugenklachten op tijd geholpen kunnen worden. Huisartsen in Dordrecht kunnen hun patiënten doorverwijzen naar Havenziekenhuis in Rotterdam of Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Beide ziekenhuizen hebben een speciale geheugenpolikliniek voor migranten waar Cross Culturele dementiescreening afgenomen kan worden. In Havenziekenhuis wordt de patiënt in tweedagdelen uitgebreid onderzocht door verschillende zorgverleners als geriater, neuropsycholoog en neuroloogsamen met een tolk.Wilt u meer informatie over de migrantenpolikliniek van Havenziekenhuis,dan kunt u mailen naar alzheimercentrumzwn@erasmusmc.nl. U krijgt dan rechtstreeks contact met de coördinator, Dr. Janne Papma.
  • In het Albert Schweitzer ziekenhuis op de afdeling Geriatrie vindt twee maal per maand op woensdag een speciale Migrantenpolikliniek cognitieve stoornissen plaats. Patiënten die door huisartsen verwezen zijn, worden hier in een dagdeel onderzocht door een verpleegkundige en een geriater of internist ouderengeneeskundige. Patiënten krijgen eveneens een bloedonderzoek, een CT-scan van het hoofd en een Cross Culturele Dementiescreening.
  • Wilt u meer weten over migrantenpolikliniek ? Neemt u dan contact met de geriater Marike Mellegers.


Beeldverhaal "Heeft Yasmina dementie of niet" ?


Dit beeldverhaal gaat over Yasmina. Zij moet naar de geheugenpoli in het ziekenhuis. Daar onderzoekendoktorenof zij dementie heeft of niet. In dit beeldverhaal wordt uitgelegd hoe een onderzoek eruit ziet. Met deze beeldverhaal kunnen mensen zoals Yasmina zich voorbereiden op hun bezoek aan de geheugenpoli. Dit beeldverhaal is ontwikkeld door het ErasmusMC, in samenwerking met Pharos. De financiering is mogelijk gemaakt door Stichting Coolsingel, ZonMw Memorabel en Alzheimer Nederland.


https://www.pharos.nl/kennisbank/heeft-yasmina-dementie-of-niet/

Beeldverhaal bekijken of downloaden
Heeft-Yasmina-dementie-of-niet.pdf (3.17MB)