Palliatieve zorg voor migranten

In de dagelijkse praktijk neemt het aantal migranten patiënten die palliatieve zorg nodig hebben toe. Zowel in de huisartsenpraktijk als in de ziekenhuizen en de zorginstellingen en de thuiszorg, voelen hulpverleners zich minder competent om op de individuele wensen en zorgbehoeften van deze groep mensen in te gaan. Dit komt meestal omdat de hulpverleners de culturele en religieuze achtergronden van allochtone patiënten niet goed kennen. Dit leidt regelmatig tot ongewenste en onbedoelde misverstanden en onnodig leed.


Migranten en hun familie gaan vaak heel anders om met ongeneeslijke ziektes en de zorg die daarbij komt kijken.
Men spreekt minder open en direct over slechte prognoses en naderend overlijden omdat men denkt dat dan de hoop van genezing weggenomen is.
Euthanasie en palliatieve sedatie zijn vaak beladen onderwerpen die heel gevoelig liggen door de geloofsachtergrond.


De interculturele zorgconsulenten kunnen een brug vormen tussen de patiënt en de familie en het behandelaar. De patiënt en familiekrijgen in eigen taal uitleg over diagnose en behandeling, wat vertrouwen wekt, en de behandelaars krijgen inzicht in de leefwereld en verwachtingspatroon van de patiënt.Wat kan de interculturele zorgconsulent voor huisarts betekenen.


•Achtergrond informatie verstrekken in omgaan met een dodelijke ziekte, uitvaart en rouw binnende Islam.


• Huisarts ondersteunen bij het overbrengen van slechte nieuws, doelen de mogelijkheden van debehandeling enhet mogelijke beloop van de ziekte.


• Patiënt en familie informeren over diagnose, behandeling en medicatie.


• De vraagstelling en de verwachtingen van terminale patiënten helder stellen zodat de huisartshun wensen en behoeften beter begrijpt en hier rekening mee houdt.


•Voorlichting over praktische zaken en verwijzing naar psychosociale ondersteuning


• De zorgconsulent kan een schakel zijn bij het oplossen van conflicten, problemen tussen huisarts en patiënt/familie.


• Samen met de huisartsnadenken over de juiste wijze van behandelen in de palliatieve fase