Cursus "Lichte dagen, Donkere dagen "

Lichte Dagen, Donkere Dagen.


De cursus is voor mensen met (lichte)depressieve en burn-out klachten. De oorzaak van die klachten is voor iedereen weer anders. Bijvoorbeeld, als je veel problemen hebt kun je depressieve klachten krijgen. Patiënten hebben mogelijk ervaren dat het wonen in Nederland naast goede kanten ook moeilijke kanten met zich meebrengt. De aanpassing aan een nieuwe situatie in een andere cultuur is voor de meeste mensen niet makkelijk. Depressieve klachten hebben soms te maken met de moeilijke kanten van het wonen in een ander land. Zo kunnen ze last hebben van bijvoorbeeld heimwee, zich nergens thuis voelen, zorgen over de familie in het land van herkomst of niet weten of u wel in Nederland wilt blijven. In deze cursus geven wij informatie over wat depressieve klachten zijn en hoe daarmee om te gaan.


Lichaam en geest staan niet los van elkaar. Uw lichaam beïnvloedt uw geest en uw geest beïnvloedt uw lichaam. Dit betekent dat wanneer er iets fijns met u gebeurt, u zich waarschijnlijk ook lichamelijk goed voelt. En als u somber bent en aan nare dingen denkt, voelt u zich waarschijnlijk ook lichamelijk niet goed. Andersom geldt hetzelfde: als u zich lichamelijk niet goed voelt, wordt u ook eerder somber.


Een sombere stemming en lichamelijke klachten hangen dus vaak met elkaar samen.


Training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 9.00-12.30 wekelijks. Cursisten krijgen in een cursusmap in eigen taal. Deze map bevat informatie over depressieve klachten en huiswerk. Verder wordt met de cursisten een plan van aanpak opgemaakt waarin het einddoel benoemd word.


Cursus wordt gratis aangeboden en zal starten bij voldoende aanmeldingen van minimal 6 deelnemers..


Hebt u patiënten die in aanmerking komen van bovenstaande trainingen meld ze bij ons aan. Wij nodigen ze uit voor een kennismakinggesprek.


U kunt patiënten aanmelden op info@azc-dordrecht.nl