Cursus "omgaan met diabetes" voor Turkse en Marokkaanse vrouwen

De interculturele zorgconsulenten organiseert in het voor en najaar een cursus voor Turkseen Marokkaanse vrouwen die onvoldoende bekend zijn met goede zelfzorg bij diabetes .

Deze cursus heet ‘’ Omgaan met diabetes voor Turkse en Marokkaanse vrouwen“.


In deze cursus gebruiken wij geen ingewikkelde termen. De deelnemerskrijgensimpele uitlegover desuikerziekte en krijgen veel tips en praktische handvaten die ook bij hun eigen leefstijlaansluiten waardoor ze de gegevenleefstijladviezen van hun behandelaar beter kan volgen. Hoe meer kennis de patiënt over diabetes heef, hoe beter hij of zij met de diabetes kan omgaan.


Cursus wordt gratis aangeboden en in5 bijeenkomsten gegeven


Behalve diabetes patiënten zijn ook hun mantelzorgers van harte welkom.


Aantal deelnemers:
Het aantal deelnemers is minimaal5 en maximaal 15 personen. Bij te weinig inschrijvingen kan besloten worden omde cursuste annuleren.


Aanmelden: U kunt zich voor deze cursus aanmelden bij de Interculturele zorgconsulenten via

info@azc-dordrecht.nl of via telefoonnummer 06 44 05 32 29 /06-34 91 04 42 op maandag, woensdag en vrijdag.


De deelname is GRATIS

De inhoud en de programma van de cursus is;
1. Wat is diabetes:
Hoe herken je suikerziekte?, Uitleg over diabetes als ziekte en de gevolgen voor het dagelijks leven.
PowerPoint presentatie en bloedglucose bepalen.
2. Complicaties:
Welke complicaties zijn er en vooral hoe deze zijn te voorkomen.
Uitleg met voorbeelden en vragen beantwoorden.
3. Voeding bij diabetes:
De inhoud van deze bijeenkomst is gemaakt in samenwerking met de diëtiste m..b.v veel afbeeldingen op een PowerPoint presentatie en etiketten bekijken en bespreken .
4. Tabletten, insuline. Therapietrouw en bloedglucose meten:
Video met achtergrondinformatie en aandacht voor ervaringen en vragen.

5. Bewegen en diabetes:
Uitleg waarom bewegen bij diabetes zo belangrijk is en een beweegactiviteit afgestemd op de groep.
Beweegoefeningen die ook thuis gedaan kan worden.

Alle informatie die cursisten meekrijgen is aangepast. D.w.z zoveel mogelijk tweetalig, herkenbare eenvoudige afbeeldingen, Voor weinig gealfabetiseerde ouderen is er een dvd / cd te leen


Türkce:

Davetiye: Türk ve Fasli bayanlar icin “seker hastalıgı ile yaşama kursu”


Dordrecht saglık danışmanları kurumu “Seker hastalıgı ile yaşam “ adı konusunda 5 hafta surecek bir kurs duzenleyecektir. Bu bilgilendirme sadece Turk ve fasli bayanlar icindir ve katılım ücretsizdir.


Ücret : Ücretsizdir

Müracaat: Kurs hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yapmak istiyorsanız Türk sağlık danışmanı Ali Kaya’yı  pazartesi, carşamba ve cuma günleri  06 44 05 32 29 /06 34 91 04 42 numaralarından arayabilir veya info@azc-dordrecht.nl müracaat edebilirsiniz .


Kurs hakkında detayli bilgi ;

1. Diyabet(şeker hastalığı) nedir :
Șeker hastalığı nedir konusunda bilgilendirme ve sunum yapılacaktır ve ayni zamanda şeker hastalığı taraması ve tansiyon ölcümleri yapılacaktır.
2. Komplikasyonlar: 
Komplikasyonlar hangi organlarımıza zarar vermektedir. Örneklerle açiklamalar ve sorularla cevaplar.
3. Șeker hastalığında sağlıklı beslenme:
Sağlıklı beslenme konusunda uzman diyetisyen tarafından sunum yapılacak ve besin ambalajlarının üstündeki etiketlerin okunması ve değerlendirilmesi hakkında bilgi verilecektir.
4. İlaçlar, insülinler ve terapiler:
İlaçlar hakkında bilgilendirme, Tecrübelerin paylaşımi ve soruların cevaplandırılması. 

5.Spor, haraket ve egsersizin kan şekeri üzerindeki onemi: 

Hareket şeker hastaları icin neden önemlidir ? Grup halinde egserzis yapma ve evde yapılabileçek hareketler hakkında bilgilendirme.

Her kursun sonunda evde yapılabilecek kolay egsersizlere yer verilecektir. Her kurs, kursiyerlerin anlayaçaği sekilde ve anadilinde verilecektir. Okuma yazması olmayan ve isteyen kursiyerlere DVD ve CD ödünc verilebilecektir.