Het interculturele zorgteam

 


Ali Kaya (Turkse zorgconsulent)

Ali ondersteunt huisartsen bij de behandeling en begeleiding van patiënten met een migratie achtergrond. Hij geeft uitleg en voorlichting in Turks en/of Nederlands over ziektes, leefstijl, medicatie en behandeling. Hij werkt samen met de diëtiste ,de praktijkverpleegkundige, casemanager bij dementie  en de psycholoog. Ali organiseert en verzorgt de beweeggroepen en doe ook de coördinatie van het project samen met Fatima Zohra. Ali maakt ook eenvoudige filmpjes in het Turks over diverse gezondheidsonderwerpen  en plaats deze op onze Youtube kanaal                                Verwijzing naar Ali gebeurt via de huisarts of POH. Ali Kaya werkt op maandag, woensdag en vrijdag.

 ali@azc-dordrecht.nl               a.kaya@zorgmail.nl                                   Tel:06-44053229


Fatima-Zohra Sidali (Marokkaanse zorgconsulent)

Fatima-Zohra maakt deel uit van het Interculturele Zorgteam. Samen met haar Turkse collega vervult zij een brugfunctie tussen huisarts en patiënt. Zij geeft uitleg en voorlichting in de eigen taal (Arabisch/Berbers/Nederlands) over gezondheid, opvoeding en gezondheidszorg in Nederland. Zij werkt samen met de diëtiste, de praktijkverpleegkundige , casemanager bij dementie en de psycholoog. 

Samen met Ali coördineert zij het project.

Fatima-Zohra werkt op maandag.
Verwijzing naar haar gebeurt via de huisarts of POH

fatimazohra@azc-dordrecht.nl          fz.sidali@zorgmail.nl                                  Tel:06-34910442


Team zorgconsulenten huisartsen Brabant

Het project interculturele zorgconsulenten en Zorgconsulenten huisartsen Brabant zijn ondergebracht in het Achterstandsfond Zuid West Nederland. De consulenten van regio Brabant ondersteunen huisartsen en praktijkondersteuner in Breda, Den Bosch, Oss, Tilburg en werken nauw samen.


Website: www.zchbrabant.nl            info@zchbrabant.nl