Het interculturele zorgteam

 


Ine Bertens (Coördinator/ werkbegeleider )

Ine coacht en coördineert het Intercultureel zorgteam en doet incidenteel cliëntenbegeleiding. Zij is wijkverpleegkundige (specialiteit migrantenzorg),en docent verpleegkunde. Zij werkt ook als freelance docent transculturele zorg, familiezorg en palliatieve zorg. Ine verzorgt samen met zorgconsulenten de cursus omgaan met diabetes.
Ine werkt op vrijdag.    

                                                                       ine@azc-dordrecht.nl          i.bertens@zorgmail.nl                                  Tel:06-34910442

 


Ali Kaya (Turkse zorgconsulent)

Ali ondersteunt huisartsen bij de behandeling en begeleiding van allochtone patiënten. Hij geeft uitleg en voorlichting in Turks en/of Nederlands over ziektes, leefstijl, medicatie en behandeling. Hij werkt samen met de diëtiste ,de praktijkverpleegkundige en de psycholoog. Ali organiseert en verzorgt samen met Nadia de beweeggroepen.
Verwijzing naar Ali gebeurt via de huisarts of POH
Ali Kaya werkt op maandag, woensdag en vrijdag.

ali@azc-dordrecht.nl                       a.kaya@zorgmail.nl                                  Tel:06-44053229


Nadia El Mard (Marokkaanse Zorgconsulent)

Nadia maakt deel uit van het Interculturele Zorgteam. Samen met haar Turkse collega vervult zij een brugfunctie tussen huisarts en patiënt. Zij geeft uitleg en voorlichting in de eigen taal (Arabisch/Berbers) over gezondheid,opvoeding en gezondheidszorg in Nederland. Zij werkt samen met de diëtiste,
de praktijkverpleegkundige en de psycholoog.
Nadia werkt op vrijdag.

Verwijzing naar Nadia gebeurt via de huisarts of POH

nadia@azc-dordrecht.nl          n.elmard@zorgmail.nl                                  Tel:06-33528382