Palliatieve zorg voor migranten

In de dagelijkse praktijk neemt het aantal migranten patiënten die palliatieve zorg nodig hebben toe. Zowel in de huisartsenpraktijk als in de ziekenhuizen en de zorginstellingen en de thuiszorg, voelen hulpverleners  zich minder competent om op de individuele wensen en zorgbehoeften van deze groep mensen in te gaan. Dit komt meestal  omdat de hulpverleners de culturele en religieuze achtergronden van  allochtone patiënten niet goed kennen. Dit leidt regelmatig  tot ongewenste en onbedoelde misverstanden en onnodig leed.  

Migranten en hun familie gaan vaak heel anders om met ongeneeslijke ziektes en de zorg die daarbij komt kijken.
Men spreekt minder open en direct over slechte prognoses en naderend overlijden omdat men denkt dat dan de hoop van genezing weggenomen is.
Euthanasie en palliatieve sedatie zijn vaak beladen onderwerpen die heel gevoelig liggen door de geloofsachtergrond.

De interculturele zorgconsulenten kunnen een brug  vormen tussen de patiënt en de familie en het behandelaar. De patiënt en familie krijgen in eigen taal uitleg over diagnose en behandeling, wat vertrouwen wekt, en de behandelaars krijgen inzicht in de leefwereld en verwachtingspatroon  van de patiënt.

 

Wat  kan de  interculturele zorgconsulent  voor huisarts betekenen.

Achtergrond informatie verstrekken  in omgaan met een dodelijke ziekte,   uitvaart en rouw binnen de Islam.        

• Huisarts ondersteunen bij het overbrengen van slechte nieuws, doel en de mogelijkheden van de behandeling en het mogelijke beloop van de ziekte.

• Patiënt en familie informeren over diagnose, behandeling en medicatie.

• De vraagstelling  en de verwachtingen van  terminale patiënten helder stellen zodat de huisarts hun wensen en behoeften beter begrijpt en hier rekening mee houdt.

• Voorlichting over praktische zaken en verwijzing naar psychosociale ondersteuning

 • De zorgconsulent kan een schakel zijn bij het oplossen van conflicten, problemen tussen huisarts en patiënt/familie.

 • Samen met de huisarts nadenken over de juiste wijze van behandelen in de palliatieve fase