Wandel en beweeggroep voor vrouwen

Wandelgroep voor vrouwen

Interculturele zorgconsulenten organiseren regelmatig wandelgroepen/ beweeggroepen voor vrouwen. De groep wordt begeleid door Interculturele zorgconsulent, sportcoach en diëtiste.

Wat is de wandelgroep voor vrouwen ?

Wandelgroep voor vrouwen is een apart beweegprogramma in Dordrecht, voortgekomen uit een initiatief van de Interculturele zorgconsulenten. De zorgconsulenten hebben deze wandelgroep in het leven geroepen om via actiever leven gezonder gedrag te bevorderen bij vrouwen die een inactieve leefstijl en/of een chronische ziekte hebben zoals diabetes of COPD.

Vrouwen met dezelfde of verschillende culturele achtergronden kunnen deelnemen aan deze wandelgroepen. Daarbij proberen de zorgconsulenten vrouwen te stimuleren tot participatie en integratie in de maatschappij waardoor de zelfredzaamheid van de allochtone vrouwen wordt verbeterd. 

Doelstelling :

- Het stimuleren van beweging, actieve leefstijl, doorstroming naar laagdrempelige bewegingsactiviteiten of reguliere sport. 

- Deelnemers bewust maken van gezonde voeding, eetgewoonten en bewegen, door voorlichting te geven met diëtiste, fysiotherapeut en sportconsulent. 

- De sociale contacten tussen vrouwen te versterken, zodat zij steun kunnen vinden bij elkaar en elkaar kunnen helpen hun problemen in Nederland het hoofd te bieden. 

- Regelmatig bewegen heeft voor iedereen een gunstige effect op de gezondheid zoals: betere conditie, sterkere spieren en het verminderen van de kans op hart-en vaatziekten 

- Na afloop van de wandelgroep deelnemers stimuleren meer te laten bewegen in hun dagelijkse leven.
Startdatum: Afhankelijk van de aanmeldingen. Bij voldoende aanmeldingen starten we om de twee maanden met een groep.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is minimaal 7 en maximaal 12 personen.                        Bij te weinig inschrijvingen kan besloten worden om wandelgroep te annuleren.


Programma wandelgroepen 

De wandelgroep duurt 10 weken. De deelnemers komen iedere vrijdag tussen 13:00 en 15:00 uur bijeen, waar ze de eerste 45 minuten voorlichting krijgen over een gezonde voeding van een diëtiste . Daarna maken de deelnemers onder begeleiding van de zorgconsulent een wandeling van 1,5 uur in de diverse parken van Dordrecht.
Om de doorstroming naar laagdrempelige bewegingsactiviteiten of reguliere sport te bevorderen wordt er twee keer een sportschool en een zwembad bezocht.                                                                                                       Ter afsluiting van de wandelgroep wordt er bij de laatste bijeenkomst gezamenlijk gezond gekookt onder begeleiding van een diëtiste.

Programma wandelgroep voor vrouwen 

Wanneer

Activiteit

1'ste bijeenkomst 

Introductie -wandeling

2'de bijeenkomst 

Bezoek sportschool

3'de bijeenkomst

Zwemmen

4'de bijeenkomst

Wandeling en voorlichting Diëtiste

5'de bijeenkomst

Zwemmen

6'de bijeenkomst 

Bezoek Gymzaal 

7'de bijeenkomst

Wandeling en voorlichting Diëtiste

8'ste bijeenkomst

Fietstocht

9'de bijeenkomst 

Bezoek Sportschool

10'de bijeenkomst

Gezamenlijk koken onder begeleiding van Diëtiste


Voor meer informatie kunt u bellen naar 0644053229/ 0634910442


 
Foto's wandelgroep